Humanitární a rozvojová činnost

V uplynulých letech jsem měla možnost prožít nezanedbatelný čas v Kyrgyzstánu, jedné ze středoasijských republik, které vznikly po rozpadu bývalého Sovětského svazu. Tato země mně učarovala svými přírodními krásami a velmi příjemnou mentalitou svých obyvatel, ukázala mi však také svou odvrácenou tvář v podobě obrovských problémů ekonomických, sociálních a ekologických. Většina Kyrgyzů žije v takové chudobě, kterou si Evropan snad ani nedokáže představit, školství a zdravotnictví se potýká s nedostatkem základních potřeb pro své fungování, v  Kyrgyzstánu leží například sedmé nejnebezpečnější místo světa – úložiště jaderných odpadů ze stalinských dob. 

Domnívám se, že není možné mít rád a nezajímat se a nepomoci. Mně Kyrgyzstán a s ním i ostatní státy Střední Asie přirostly k srdci, a proto jsem založila zapsaný spolek Alterra.

„Alterra“ při své činnosti respektuje tradice, historii a kulturu jednotlivých zemí a usiluje o poskytování takové pomoci, která aktivizuje činnost samotných Kyrgyzů a kyrgyzských organizací. Nejsme  příznivci „pasivní pomoci“, naším cílem je především podporovat  vzdělávání a prevenci v oblasti sociální, pedagogické, kulturní, zdravotnické a ekologické. 

„Alterra“ se kromě působení v zemích Střední Asie zaměřuje rovněž na činnost na území České republiky, zejména na pomoc, podporu a integraci občanů středoasijských zemí pobývajících na našem území. Poskytujeme jim právně-poradenský servis, pomáháme jim při jednání s úřady, při začleňování do života v České republice a při osvojování základů češtiny – v tomto směru je jedním z našich cílů  prevence trestné činnosti  vyplývající z neznalosti české legislativy a jazyka.

Více na www.alterra.cz

Joomla SEO powered by JoomSEF
...

Odběr novinek

Pokud máte zájem o aktuality vyplňte prosím svůj email a jméno.